mapa strony   |   kontakt   |
70-410 MB2-703 200-120 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 70-462 EX300 S10-101 S90-02A S90-05A SCNP SD0-101 SGO-001 ST0-120 ST0-153 ST0-202 STI-884 TB0-118 USMLE VCAP5-DCD VCP510PSE P2090-095 P2170-037 P2180-023 P2180-031 P4070-005 PEGACLSA_62V2 PEGACMBB PHR PK0-003 PK1-003 PMI-SP PPT-201 PW0-250 QQ0-301 RCDD MB3-861 MB3-862 MB4-873 mb5-700 MB7-842 MOFF.EN MSC-331 NQ0-231 P2040-052 P2050-003 P2050-004 P2060-001 P2070-055 P2070-071 P2070-074 HP2-Z12 HP2-Z30 HP3-C33 IBMSPSSMBPDM IIA-CFSA IIA-CIA-Part2 IIA-CIA-Part3 ISEB-SWT2 ISS-001 JN0-101 JN0-120 JN0-332 JN0-370 JN0-533 JN0-692 LOT-928

Status prawny

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Podstawy prawne funkcjonowania.

Zarządzenie Nr 26 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Zarządzenie Nr 36 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Zarządzenie Nr 2 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej jest państwową jednostką budżetową z siedzibą w Brwinowie. Centrum ma zasięg ogólnopolski. Organem prowadzącym Centrum jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W oparciu o art. 5 ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zostało utworzone 1 września 2007 r. jako publiczna placówka doskonalenia zawodowego nauczycieli  przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach  rolniczych.

Centrum realizuje w szczególności następujące cele i zadania:

 • diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
 • prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkołach rolniczych;
 • opracowywanie we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
 • przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli szkół rolniczych w zakresie przedmiotów zawodowych;
 • prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkołach rolniczych;
 • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów, dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry kierowniczej w szkołach rolniczych;
 • współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • wspieranie inicjatyw oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
 • udzielanie konsultacji nauczycielom, kadrze kierowniczej z zakresu kształcenia zawodowego realizowanego przez szkoły rolnicze;
 • opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych ze środków funduszy europejskich i innych programów wspierających doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz kadry kierowniczej w szkołach rolniczych
 • diagnozowanie i analizowanie efektów nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych;
 • wsparcie metodyczne nauczycieli w realizacji kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych;
 • inicjowanie i merytoryczne wspieranie zmian programowych kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych;
 • tworzenie i rozwijanie multimedialnych centrów informacji pedagogicznej dla potrzeb edukacji rolniczej oraz prowadzenie działalności wydawniczej w tym zakresie.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia: 10.10.2008
Dokument oglądany razy: 5 634
Opublikował: Krzysztof Jasiński
Publikacja dnia: 03.08.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl